โรงเรียนบ้านนากอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน โรงเรียนบ้านนากอก  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

   

  ๑.เด็กชายภูบดินทร์   ศรีราษฎร์             ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กหญิงจิราภรณ์   พันธุ์เปี่ยม             รองประธานนักเรียน

  ๓.เด็กหญิงพรชิตา  จันต๊ะโมกข์              เลขานุการ

  ๔.เด็กชายศิลา  นวลทา                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๕.เด็กหญิงสุภาธิดา  แก้ววงษา               ฝ่ายปฏิคม

  ๖.เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์ทา                  ฝ่ายกิจกรรม

  ๗.เด็กชายรัฐพงษ์  ละวันนา                  ฝ่ายพัฒนา

  ๘.เด็กชายอัษฎาวุธ  อุดทะนา                ฝ่ายปกครอง

  ๙.เด็กชายพิชญุตม์  สมศรี                    หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

  ๑๐.เด็กหญิงทิพปภา  พุฒิมา                 หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

  ๑๑.เด็กชายรัชชานนท์  ภูคำอ้าย            หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

  ๑๒. เด็กหญิงอารียา  ปันแก้ว                หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

  ๑๓. เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธุ์เปี่ยม            หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

  ๑๔. เด็กชายภูบดินทร์   ศรีราษฎร์          หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านนากอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: nakok_763243@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจงจิตร วงค์พุทธคำ โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: jongchit2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]