โรงเรียนบ้านนากอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •    จัดการศึกษาตามมาตรฐาน  สานสัมพันธ์ชุมชน 

     สร้างคนดี  คนเก่ง  เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้

     คู่คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำความเป็นไทย 

     ก้าวไกลเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านนากอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: nakok_763243@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจงจิตร วงค์พุทธคำ โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: jongchit2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]