โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายชำนาญ             ใหม่จันทร์   ประธาน

  นายสวาท       ยาพรม         รองประธาน

  พระครูวิทิตนันทสาร            กรรมการ

  นายรัศมี     อาวาท              กรรมการ

  นางปพิชญา      แก้วภิรมย์   กรรมการ

  นายกรองพล      ปัญญาอุด  กรรมการ

  นายฉัตรชัย     ละพรม          กรรมการ

  นายวิรุฬห์  ทนันไชย           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิจชัย ศรีประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภาณี สารเถื่อนแก้ว

 • นายจอมวิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810319655 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย ละพรม โทรศัพท์: 0861963374 อีเมล์: Chat429@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]