โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๔๘๔โดยมีนาย วงศ์  สิทธิฤาชัย เป็นครูใหญ่คนแรก และได้อาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราวจนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๙๙ ได้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแบบ ป.๑จำนวน ๒ห้องเรียน มีพื้นสูงจำนวน ๑หลัง ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๐ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ๐๑๔จำนวน ๓ห้องเรียน รื้อหลังเก่าทิ้ง และปี พ.ศ. ๒๕๑๗ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก (ตึก) จำนวน ๓ห้องเรียนเป็นหลังที่ ๓

  พ.ศ. ๒๕๑๐ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ๐๑๔จำนวน ๓ห้องเรียน

  พ.ศ. ๒๕๑๓ได้รับงบประมาณจามพัฒนาชุมชน สร้างถังเก็บน้ำฝน คสล.จำนวน ๒ถัง

  พ.ศ. ๒๕๑๔ได้รับงบประมาณสร้างรางริน และถังเก็บน้ำฝนสังกะสี จำนวน ๑แท็งก์ ปัจจุบันใช้การไม่ได้พ.ศ. ๒๕๑๕กรป. กลางสร้างเสาธงมอบให้กับโรงเรียน

  พ.ศ. ๑๕๑๗ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท สร้างบ้านพักครู ๑หลังได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก(ตึก) จำนวน ๓ ห้องเรียนเป็นหลังที่ ๓

  พ.ศ.  ๒๕๒๓ได้รับงบประมาณจาก คสช.๕,๔๐๐บาทสร้างเก็บน้ำฝน คสล.จำนวน ๒ถัง

  พ.ศ. ๒๕๒๔ได้รับงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท สร้างรั้ว คสล. (ด้านหน้า) และซ่อมแซมบ้านพักครู

  พ.ศ. ๒๕๒๘ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ x๑๖เมตร

  พ.ศ. ๒๕๓๑ได้รับงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท สร้างเรือนเพาะชำ

  พ.ศ. ๒๕๓๔ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท สร้างส้วม จำนวน ๑หลัง ๒ที่นั่ง (อาคารเอนกประสงค์)

  พ.ศ. ๒๕๓๘ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน ๒๐ลบ.ม.โครงการ รพช. ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากโครงการราดยางถนนบริเวณโรงเรียนยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร

  พ.ศ. ๒๕๔๐ได้รับงบประมาณปรับปรุงปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน ๔๔,๙๕๖บาท

  พ.ศ. ๒๕๔๐ได้รับเงินทดแทนสร้างรั้วคอนกรีต (กรมทางหลวง) ด้านหน้าอาคารเรียนด้านตะวันออก เป็นเงินจำนวน ๙๓,๔๔๖บาท

  พ.ศ. ๒๕๔๙คณะอาจารย์ นิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างห้องน้ำ ๒ห้อง

  พ.ศ. ๒๕๕๐ได้รับงบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐สร้างส้วม ๑หลัง ๔ที่นั่ง (หลังอาคาร ๑)

  พ.ศ. ๒๕๕๒ได้รับสนับสนุนจากศิษย์เก่าสร้างรั้วโรงเรียนเพิ่มด้านข้างและด้านหลังโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๕๓ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสร้างประดิษฐานพระประธานในโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0863970711 อีเมล์: parnnika_2529@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0885428196 อีเมล์: Parnnik_2529@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]