โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายเจน    คำสุรันทร์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ร.ต.อ. นพรัตน์     รันกันทา   กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

  3. นายอาวุธ   ทาโนน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นางอำพัน    ใหม่จันทร์   กรรมการผู้แทนครู

  5. นางกมลวรรณ   สิงตะนะ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายอนันต์   พรมฝั้น   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. นายสูติวัฒน์   สิทธิยะ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8. พระอธิการทวี   อัคคธัมโม   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  9. นางจิรพร  วงศืชัยพาณิชย์   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0863970711 อีเมล์: parnnika_2529@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0885428196 อีเมล์: Parnnik_2529@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]