โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • 1.เด็กชายทัศน์พล   สิงห์ตะนะ   ประธานนักเรียน

    2.เด็กหญิงกิรณา   ปัญญาแก้ว   รองประธาน

    3. เด็กหญิงสุจิตรานัน    พงษ์สุพรรณ   กรรมการ

    4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    ผัดเหวิ้น   กรรมการและเลขา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0863970711 อีเมล์: parnnika_2529@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0885428196 อีเมล์: Parnnik_2529@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]