• ข้อมูลผู้บริหาร
  • ผู้บริหาร  นายมานพ มาสุข  เลขที่ตำแหน่ง  2279 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   วิชาเอกเคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

    ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้    ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน ตุลาคม 2562

    ช่องทางการติดต่อ 095-691-4326


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 15:25:01 น.

โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0956914326 อีเมล์: banna@bannaschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิลวรรณ วังแสน โทรศัพท์: 054690613 อีเมล์: kul.1407@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]