• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่ ชื่อ - สกุล กรรมการฝ่าย
  1 นายวรอัฐ  จิตวิชา ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2 นางสาวรัชฎากรณ์  ฝั้นพรมมินทร์ กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง
  3 นายสุพัฒน์  สวนนิถา กรรมการที่ปรึกษา
  4 นายยุทธกร  สมทอง กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน
  5 นายยศ วงค์พุทธคำ กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6 นายมานพ  นวพงษ์ศิรินทร์ กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า
  7 นายณัฐพงษ์ ขงทอง กรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]