• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2566  โรงเรียนบ้านตองเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีครูครบชั้น  ครบวิชาเอก นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี มีคุณธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]