โรงเรียนบ้านพี้เหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านพี้เหนือ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ 2482 โดยนายศรีอ่อน คำตั๋น เป็นครูใหญ่และนาย อภิยะ น้ำพี้ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับราษฎรบ้านพี้เหนือสร้างอาคารเรียนแบบกำมะลอ ซึ่งได้รับที่ดินบริจาค จากราษฎร จำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและสนาม มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา (ตามหลักฐานที่ นน  48) แปลงที่ 2 เป็นที่ตั้งบ้านพักครู         2 หลัง มีเนื้อที่ 76.4 ตารางวา (ตามหลักฐานที่ นน 306)และได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปี พ.ศ. 2491 ราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารกำมะลอเพิ่มอีก 1 หลัง              4 ห้องเรียน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่ประการใด ปี พ.ศ 2508 โรงเรียนบ้านพี้เหนือได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ            2 หลัง และมีผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งรวม 13 คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพี้เหนือได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านพี้เหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0954456592 อีเมล์: manusjiew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานัส จิวหา โทรศัพท์: 0871814521 อีเมล์: manusjiew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]