• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

     ลำดับที่  

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

    นายจตุพร  อธิกรม 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2

    ดต.ชัด  แพทย์สมาน

  กรรมการ

  3

    นายชากร  ณ น่าน        

  กรรมการ

  4

    นายประจน  แก้วใหม่

  กรรมการ

  5

    นายสำเร็จ  อายุยืน

  กรรมการ

  6

    นายศักดิ์ชัย  คนสูง

  กรรมการ

  7

    นายประเทียน มงคล

  กรรมการ

  8

    นายชาลี  ดวงตาดำ

  กรรมการ

  9

    นางสาวเพ็ญจันทร์   จันต๊ะกูล

  กรรมการและเลขานุการ


  ภาพคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054761078 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สมณะช้างเผือก โทรศัพท์: 0806661628 อีเมล์: bandon.dlt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]