• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง             ภาพ                        
  1   เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วใหม่ ประธาน  
  2   เด็กหญิงชาลิสา  เชื้อหมอ รองประธาน  
  3   เด็กหญิงนรีกานต์  สุขยิ่ง เลขานุการ  
  4   เด็กชายสุริยา  สุดสม เลขานุการ  
  5   เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทรงโฉม เหรัญญิก
  6   เด็กหญิงกานต์รวี  ใจซื่อ กรรมการ
  7   เด็กหญิงชนิกานต์  มงคล กรรมการ
  8   เด็กหญิงภัทรลาภา  มงคล กรรมการ
  9   เด็กชายนิติพงษ์  อายุยืน กรรมการ
  10   เด็กชายปารย์ชวัล  เนตรวีระธนันท์ กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054761078 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สมณะช้างเผือก โทรศัพท์: 0806661628 อีเมล์: bandon.dlt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]