• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์

                       โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง มุ่งจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   

  ปรัชญา

        วิชาการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054761078 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สมณะช้างเผือก โทรศัพท์: 0806661628 อีเมล์: bandon.dlt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]