โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าแลว  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2464  ตั้งอยู่ข้างวัดป่าแลว  หมู่ 1  ตำบลป่าแลวหลวง  โดยมี นายสม  อุทธา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2515  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและพื้นที่เดิมคับแคบ  นายตื้อ  เสนนันตา  ครูใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ในเขตบ้านดอนอภัย  หมู่ 3  ตำบลป่าแลวหลวง  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายสม  สอนสมฤทธิ์  จำนวน  20  ไร่  1  งาน  การดำเนินการได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง  ชุมชน  พ่อค้า  และประชาชนในพื้นที่ในการก่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

                    ในวันที่  10  มิถุนายน  2546  นายสถิต  ปิติรัตน์  ผู้อำนวนการโรงเรียนในขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่  เป็น  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา  มาจนถึงปัจจุบัน

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ  นางสินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 07:10:44 น.

โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718239 อีเมล์: palaew@paleaw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา แสนดวงแก้ว โทรศัพท์: 093-2212539 อีเมล์: bicare_par@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]