โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายวัชระ  สอนสมฤทธิ์          ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายชยังกูร   สอนสมฤทธิ์      รองประธาน,หัวหน้าวิชาการ

  3. เด็กชายอริย์ธัช   พันธุ์แก้ว          รองประธาน

  4. เด็กชายจิรายุส   จินะตา              รองประธาน

  5.เด็กหญิงปราณปรียา   เจือจตุรานนท์      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6.เด็กหญิงกันต์ฤทัย   วงษ์หาญ

  7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   อุ่นใจดี

  8. เด็กชายปัณณธร   วันทะก๋า

  9. เด็กหญิงศุภิสรา   เสนนันต๊ะ

  10.เด็กหญิงพรรษา   สุริยะพรหม

  11.เด็กหญิงรณพร   สอนสมฤทธิ์

  12.เด็กชายนราพงษ์  สมภิพงษ์

  13.เด็กหญิงกิตติกา   กันทะใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 07:10:44 น.

โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718239 อีเมล์: palaew@paleaw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา แสนดวงแก้ว โทรศัพท์: 093-2212539 อีเมล์: bicare_par@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]