โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านสบปืน  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๐  หมู่ที่  ๒  ตำบลห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  ๒   เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม     พ.ศ. ๒๔๘๒  ผู้ที่ทำการจัดตั้งโรงเรียนนี้ คือ

           ๑. นายเครื่อง   หอมดอก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต. ปอน

           ๒. นายสงวน  ทิพย์ศักดิ์  ศึกษาธิการอำเภอทุ่งช้าง

           ๓. นายกิตติ  บุญกระจ่าง  นายอำเภอทุ่งช้าง

           ๔. นายเสงี่ยม  โทปุรินทร์  ครูใหญ่

  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน  ๓๐  คน  มีครูมาทำการสอน  ๒  คน คือ นายเสงี่ยม  โทบุรินทร์ และนายเติม  คันธสาร พ.ศ. ๒๕๑๔   ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพราะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคาม จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เปิดทำการสอนอีกครั้ง โดยมีครูบรรจุใหม่มาทำการสอน มีนายสมัย  คัญชิง รักษาราชการแทนครูใหญ่ และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:08:59 น.

โรงเรียนบ้านสบปืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชยกร บุญมา โทรศัพท์: 0958292369 อีเมล์: kru28.10.56@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]