โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมัย  กันต์กวีกุล  ประธาน

  นายผล  หอมดอก  กรรมการสถานศึกษา

  นายชยกร  บุญมา กรรมการผู้แทนครู

  นางดาวเรือง  แก้วอาษา  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายธัญพิสิฐธิ์    หอมดอก กรรมการสถานศึกษา

  นายประดิษฐ์  หอมดอก  ผู้แทน อปท.

  นางลัดดา  พิสุทธิศักดิ์สกุล ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายธีรพงษ์  ฮังคำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางนัสนันท์  ทายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:08:59 น.

โรงเรียนบ้านสบปืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชยกร บุญมา โทรศัพท์: 0958292369 อีเมล์: kru28.10.56@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]