โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน     ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนบ้านสบปืน  ต.ห้วยโก๋น   อ.เฉลิมพระเกียรติ    จ.น่าน

  ............................................................................................................

   

  ที่

  ชื่อนักเรียน

  ตำแหน่ง

  ชั้น

  หมายเหตุ

  1

  เเด็กหญิงสุธาศินิ  ท้าวคาม

  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  ป.5

   

  2

  เด็กชายบัญชา  อินปัญญา

  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  ป.5

   

  3

  เด็กขายณัชนน  อุดหนุน

  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  ป.5

   

  4

  เด็กหญิงนิธยาภรณ์    หอมดอก    

  หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก         

  ป.6

   

  5

  เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  เทพปัญญา

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/เลชานุการ

  ป.6

   

  6

  เด็กชายอโนทัย      หอมดอก

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

  ป.5

   

  7

  เด็กหญิงจรรณภา    หอมดอก

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโฆษก

  ป.5

   

  8

  เด็กหญิงกนิษฐา    พฤกษาโคตร

  หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  ป.5

   

  9

  เด็กชายศุภชัย     ท่าหาร

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  ป.5

   

  10

  เด็กหญิงจิดาภา  เปาป่า

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 1

   

   

  11

  เด็กหญิงธวัลยา  อินปัญญา

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 2

   

   

  12

  เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หอมดอก

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 3

   

   

  13

  เด็กหญิงณัฐวดี  หอมดอก

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 4

   

   

  14

  เด็กหญิงอภิชญา  กองพันธ์

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 5

   

   

  15

  เด็กหญิงนิรัดร์รัตน์  เทพปัญญา

  หัวหน้าที่ชั้นประถมศึกษาที่ 6

   

   

  16

  นายชยกร           บุญมา

  ครูที่ปรึกษา

   

   

  17

  นายย้ง  แสนโซ้ง ครูที่ปรึกษา

   

   

   

         
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:08:59 น.

โรงเรียนบ้านสบปืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชยกร บุญมา โทรศัพท์: 0958292369 อีเมล์: kru28.10.56@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]