โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(MISSION)

  ๑.  พัฒนานักเรียนเก่ง  ดี  มีสุข  มีศักยภาพตามมาตรฐาน

  ๒.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐาน

  ๓.  พัฒนาผู้บริหาร  ครูสู่มืออาชีพตามมาตรฐาน

  ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

  ๕.  ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริให้บรรลุวัตถุประสงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:08:59 น.

โรงเรียนบ้านสบปืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชยกร บุญมา โทรศัพท์: 0958292369 อีเมล์: kru28.10.56@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]