โรงเรียนบ้านสบปืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านสบปืน   จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน นักเรียนเก่ง  ดี   มีสุข  พัฒนาผู้บริหาร ครูสู่มืออาชีพ  พัฒนาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ      ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:08:59 น.

โรงเรียนบ้านสบปืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชยกร บุญมา โทรศัพท์: 0958292369 อีเมล์: kru28.10.56@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]