• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • สีประจำโรงเรียน สีเขียว – แสด

  สีเขียว   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ ความเหนียวแน่น ความสามัคคี
  สีแสด    หมายถึง   ความสำเร็จ ความมีสติปัญญา ความก้าวหน้า

   

  ปรัญชาโรงเรียนบ้านแฮะ
  “ ทนฺ ปญฺญาหํ ”  ความหมาย การฝึกฝนนำมาซึ่งปัญญา

   

  คำขวัญโรงเรียนบ้านแฮะ
   
  “ สมบูรณ์ทั้งกายใจ            ตั้งใจใฝ่ศึกษา        พัฒนาคุณธรรม ”

  วิศัยทัศน์
  “ โรงเรียนบ้านแฮะ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีคุณธรรทน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมประสาน บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลภายในปี 2556 ’’


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:15:27 น.

โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0932517261 อีเมล์: py2pong431@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิกา แบ่งดี โทรศัพท์: 0857210392 อีเมล์: py2pong431@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]