• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุรินทร์               เขื่อนเพชร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นางสาวดวงฤทัย       ชัยชนะ               ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  นางสาววราพร           อารีย์                 ผู้แทนครู                                              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.  นายสงบ                   ภักดี                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5.  นายพูลศักดิ์              เขื่อนเพชร         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6.  นายกรรณ์                 ยาวิชัย              ผู้แทนองค์ศิษย์เก่า                                กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7.  พระครูใบฎีกา            สุบินโสภโณ      ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8.  พระวีรภัทร                ธีรปัญโญ          ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9.  นายดวงคำ                เชื้อเจ็ดตน        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  10. นายยศวริศ               ปินตาสาร         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  11. นายสิงห์แก้ว             นางแล             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  12. นายจรัญ                   เขื่อนเพชร       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  13. นายสุพล                  ใฝ่แก้ว             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  14. นายพิธพร                 พุ่มเพ็ง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  15. นายวิทย์                   วิชาคำ             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:31:00 น.

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โทรศัพท์: 053-705847 อีเมล์: Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รมิภา รวมจิตต์ โทรศัพท์: 0821931955 อีเมล์: namnansawatwong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]