• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ชั้น

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  เด็กชายอลงกรณ์   พินไชย

  ป.๖

  ประธาน

   

  เด็กหญิงวีรดา   คำลือ

  ป.๖

  รองประธาน

   

  เด็กหญิงกาญจนา   บัวลอยลม

  ป.๖

  รองประธาน

   

  เด็กชายสุริโย   อินโน

  ป.๖

  กรรมการ

   

  เด็กชายสิทธิศักดิ์    ศักดิ์สิทธิ์

  ป.๖

  กรรมการ

   

  เด็กชายพรมพิพัฒน์   พรมมณี

  ป.๖

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงกัญญารัตน์   แซ่จ๊ะ

  ป.๖

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงเจนจิรา   เนินผา

  ป.๖

  กรรมการ

   

  เด็กหญิงปานพร   แซ่ลี

  ป.๖

  กรรมการ

   

  ๑๐

  เด็กหญิงวริศรา   ยานุมาศภูษิต

  ป.๖

  กรรมการ

   

  ๑๑

  เด็กชานอินวรศักดิ์   อินโน

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๒

  เด็กชายภาคิน   คณานันท์สิน

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๓

  เด็กชายพุฒิเมธ   เนให

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๔

  เด็กหญิงญาณศิริ   เสือนาค

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๕

  เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทองเดื่อ

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๖

  เด็กหญิงเทวากา    จรูญรัตน์

  ป.๕

  กรรมการ

   

  ๑๗

  เด็กชายชิงชัย   อินโน

  ป.๔

  กรรมการ

   

  ๑๘

  เด็กชายสรัล   ขจรธัญญาภรณ์

  ป.๔

  กรรมการ

   

  ๑๙

  เด็กหญิงภัทรา   พัฒนะธารณา

  ป.๔

  กรรมการ

   

  ๒๐

  เด็กหญิงธัญจิรา   ซาวคำ

  ป.๔

  กรรมการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:59:15 น.

โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: huawiang.ko@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรัญญา กันทะมา โทรศัพท์: 0817833979 อีเมล์: waranya.kanthama@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]