โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.            นายบุญร่วม     จองแก                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.            นายธนาวุฒิ     พิชัยยา                         กรรมการ

  3.            นายบุญมี         แซ่เจียง                       กรรมการ

  4.            นายบุญช่วย     คำจันทร์                      กรรมการ

  5.            นายสุข                        วงศ์โกฏิ           กรรมการ

  6.            นายสุรัตน์        วงศ์นภาไพศาล           กรรมการ

  7.            นางสุมาลี        หิมสุหรี                       กรรมการ

  8.            นายณัฐพล       แซ่เจียง                     กรรมการ

  9.            นางกรรณิการ์  ดีแก้ว                           กรรมการ

  10.    นางอุทุมพร     จอมใจ                         กรรมการ

  11.    นายบุญร่วม     จองแก                         กรรมการ

  12.    นางกรรณิการ์  ทองคำพันธ์                 กรรมการ

  13.    นายเสงี่ยม       อินต๊ะเสน                    กรรมการ

  14.    นายสมจิตร      แซ่ซ้ง                          กรรมการ

  15.    นายสุรินทร์     จอมใจ                         กรรมการ

  16.    นายสมฤทธิ์     แซ่ย่าง                         กรรมการ

  17.    นางแสงจันทร์ ขันแก้ว                         กรรมการ

  18.    นายวิศรุต         ธนะสมบัติ                  กรรมการ

  19.    นางณัฏฐรัศมิ์   ศรีวัฒนายน                 กรรมการและเลขานุการ

  20.    นางอำพันธ์      ไชยมงคล                    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:00:24 น.

โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-9751 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: pragasit homesongchan โทรศัพท์: 0895562978 อีเมล์: tong679@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]