โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2556

  1.ด.ญ.หงส์จันทร์    ลักษณะสุข            ประธาน

  2.ด.ญ.วรันรัตน์        ไข่แก้ว                   รองประธาน

  3.ด.ช.มนตรี             แซ่เจียง                 รองประธาน

  4.ด.ญ.อารียา          จองแก                   กรรมการ

  5.ด.ญ.สร้อยเพชร   บริบูรณ์                   กรรมการ

  6.ด.ญ.จุฑามณ๊        สุขจางเจริญ          กรรมการ

  7.ด.ช.ชยุต            แซ่ม้า                       กรรมการ

  8.ด.ช.เมธี               แซ่ว่าง                    กรรมการ

  9.ด.ช.ศิระศักดิ์        ตานะอาด                กรรมการ

  10.ด.ญ.สุดารัตน์      แซ่มัว                    กรรมการ

  11.ด.ญ.สุดารัตน์       แซ่เจียง                กรรมการ

  12.ด.ช.อนุชา       ทรงสิทธิเจริญ          กรรมการ

  13.ด.ญ.กาญจนา       ทรงสิทธิเจริญ    กรรมการ

  14.ด.ช.จักรี          ทรงสิทธิเจริญ          กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:00:24 น.

โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-9751 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: pragasit homesongchan โทรศัพท์: 0895562978 อีเมล์: tong679@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]