• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •   คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ๑.เด็กหญิงวิภาวนี  ใจมา  ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กชายกิตติโชติ  ลำพูน  รองประธานคนที่ ๑

  ๓.เด็กหญิงทรงอักศร  จุฬะ  รองประธานคนที่ ๒

  ๔.เด็กหญิงยุพดี   นวลใส  เลขานุการ

  ๕.เด็กหญิงจิราลักษณ์  คำตั๋น  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๖.เด็กหญิงจิราพร   โพธิ  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  ๗.เด็กชายอนันต์  สะหวัดดี คณะกรรมการวิชาการ

  ๘.เด็กหญิงธนภรณ์   คำมงคล คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  ๙.เด็กหญิงสุรางคณา   นวลใส  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  ๑๐.เด็กชายณัฐนันท์  คำตั๋น  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  ๑๑.เด็กหญิงพรรณธิดา  คำตั๋น   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
  ๑๒.เด็กหญิงอภัชญา   ราชเสนา คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  นายสุรินทร์  คุ้มพงษ์พันธ์ /นายณัฐวุฒิ  บุญเจิง ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 14:09:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์

 • นางภิมรพรรณ คุ้มพงษ์พันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0819654812 อีเมล์: bandonmahawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา แพงสกุล โทรศัพท์: 0817061456 อีเมล์: psjass1291@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]