• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           พันธกิจ

            1. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ                                         

            2. สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

            3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            4. สร้างเสริมระบบบริหารจัดการที่โรงเรียนมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   

  เป้าหมาย

  1.    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

  2.   ผู้เรียนมีสุขอนามัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.    ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  4.    ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 14:09:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์

 • นางวาสนา ไมตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0819654812 อีเมล์: bandonmahawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา แพงสกุล โทรศัพท์: 0817061456 อีเมล์: psjass1291@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]