• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  ภายในปีการศึกษา  2562   โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ  มีระเบียบวินัย  รักษ์สิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข

   ปรัชญาโรงเรียน

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ประหยัด  มัธยัสธ์  อดออม

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา แต่งกายสะอาด มารยาทงาม เลิศล้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 14:09:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุ่งทิวา คุมใจ

 • นางวาสนา ไมตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0819654812 อีเมล์: bandonmahawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชยา แพงสกุล โทรศัพท์: 0817061456 อีเมล์: psjass1291@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]