โรงเรียนริมโขงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ๑. นายคำเสาร์ ธรรมวงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                              ประธานกรรมการ
  ๒. นายภูษิต  ธรรมวงค์      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              กรรมการ
  ๓. นายคำก้อน ธรรมวงค์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการ
  ๔. นายธนกฤต  สิทธิราช  ผู้แทนผู้ชุมชน                                                            กรรมการ
  ๕. นายถนัด ไชยช่อฟ้า    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                กรรมการ
  ๖. นายอมร  ธรรมวงค์       ผู้แทนศิษย์เก่า                                                            กรรมการ
  ๗. นายสุพล  รัตนพันธ์       ผู้แทนผู้ปกครอง                                                         กรรมการ
  ๘. นายสมศิลป์ ขันธิกุล     ผู้แทนครู                                                                     กรรมการ
  ๙.นายพุฒ  พรมมินทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา                               กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระศักดิ์ โนชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัชชัยกรณ์ อาดนนท์ลา

 • นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,258
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนริมโขงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5318-2494 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกศินีย์ อุดมพันธ์ โทรศัพท์: 0817063565 อีเมล์: kru_non@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]