โรงเรียนริมโขงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนริมโขงวิทยา มุ่งเน้นจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันวิทยาการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทลื้อ ยึดถือในระบอบประชาธิปไตย ก้าวไปสู่อาเซียน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

  ปรัชญา

  ปญญา นรานํ รัตฺนัง  (ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระศักดิ์ โนชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลดาวัลย์ ติยะธะ

 • นายพิรุณ โท่นขัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,300
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนริมโขงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5318-2494 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกศินีย์ อุดมพันธ์ โทรศัพท์: 0817063565 อีเมล์: kru_non@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]