โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

            มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ขั้นสูง โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้สู่การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะการดำรงชีวิต ใฝ่รู้ รักการอ่าน  ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นชนเผ่า และมีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

           นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติขั้นสูง เป็นคนดีมีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติยึดมั่นวิถีประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นชนเผ่า และสามารถนำเสนอผลงานผ่านสื่อด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 13:14:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภาวดี ประสมทรัพย์

 • นายเกรียงศักดิ์ ช่วยแก้ไขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,325
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0856255160 อีเมล์: banmuangkarn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองลี ศรีเตชะ โทรศัพท์: 0932323045 อีเมล์: Leeart.ck@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]