โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ คือ โรงเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา  พัฒนานักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ดำรงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีทักษะชีวิต ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นชนเผ่า  ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี

  ปญฺญา นรานํ รตนํ  = " ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"

  ฉลาด  สะอาด  มารยาทดี  มีระเบียบ

   

  ฟ้า - ขาว

  สีฟ้า  หมายถึง  ความเข้มแข็ง, ความอดทน, ความเสียสละ, ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงาน

  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์, ความสะอาด, ความเรียบร้อยและมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 13:14:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนุชรี ไชยเนตร

 • นางอัญลิตา ธรรมวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,325
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0856255160 อีเมล์: banmuangkarn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองลี ศรีเตชะ โทรศัพท์: 0932323045 อีเมล์: Leeart.ck@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]