โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2536 นายคมสัน คงทน ผอปจ.เชียงรา พร้อมด้วยนางสาวสายสวาท วิชัย หนปอ.เชียงของ และคณะเดินทางมาสำรวจสถานที่ (โดย การประสานงานของนายสมศักดิ์  ติยะธะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดบ้านดอนที่วิทยา)

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ได้ทำพิธีเปิดได้รับอนุมัติตั้งชื่อโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มีนักเรียนจำนวน 88 คน นายสมบัติ ฤทธิ์เรืองเดช อ.1 ระดับ 5 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมป่าไม้อนุญาตห้ใช้พื้นที่ป่าสงวนจำนวน 20 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี

  วันที่ 1 เมษายน 2537 นายนิวัติ ร้อยแก้ว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

  พ.ศ.2539 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน พร้อมครภัณฑ์รวมมูลค่า 199,500 บาท

  วันที่ 1 เมษายน 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ราคา 1,800,000 บาท และส้วม แบบ สปช.601/29 ราคา 87,500 บาท พ.ศ.2542 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มาสร้างโรงอาหารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท

  วันที่ 12 ตุลาคม 2544 นายเสริฐ บุญวงค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  วันที่ 5 ธันวาคม 2546 คุณสวง คุณานุุคณ พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดธาตุทอง ได้สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 62,300 บาท

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 นางวนิดา จรัสวิชญ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  วันที่ 29 ตุลาคม 2549 ชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี งบประมาณ 150,000 บาท

  วันที่ 28 พฤศจิการยน 2549 คณะสิงคโปร์คลับแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร อาคาร Singapor Club of Thailand งบประมาณ 1000,000 บาท

  พ.ศ.2549 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลริมโขง ได้ปรับดินภูเขาป้องกันดินถล่ม หลังอาคารเรียน ด้วยงบประมาณ 183,000 บาท และทางราชการได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณ117,000 บาท เมษายน 2550 คณะสิงคโปร์คลับแห่งประเทศไทยปรับดินภูเขาหลังโรงเรียนให้ห่างจากอาคารเรียนเป็นระยะ 6 เมตร ด้วย งบประมาณ 2000,000 บาท ละกลุ่มสาระหรรษาสมทบปรับดินเพิ่มเติม งบประมาณ 20,000 บาท พ.ศ. 2551 ทางราชการสนันสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับดินและทำรางระบายน้ำด้วย งบประมาณ 187,000 บาท

  วันที่ 5 ธันวาคม 2551 คุณอลงกด สกุลพันธ์ และคณะปันน้ำใจช่วยเพื่อนไทยในชนบทได้สร้างอาคารห้องสุขา 6 ที่นั่ง ด้วยงบประมาณ 119,000 บาท

  วันที่ 5 ธันวาคม 2551 คุณคงประเสริฐ เลิศวิวัฒน์ และครอบครัวได้สร้างถนนลาดชันทางขึ้นโรงเรียน งบประมาณ 198,470 บาท

  วันที่ 25 เมษายน 2552 คุณสมเกียรติ พิสุทธิพงศ์ และคณะด่านศุลกากร อำเภอเชียงของ สร้างระบบประปาถาวรให้โรงเรียนเป็นเงิน 30,000 บาท

  ปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาคารห้องสมุด สปช.603/29 จาก สพท.ชร.4 เป็นเงิน 194,303.92 บาท และได้รับอนุมัติให้ใช้เงินคงเหลือ จากการงดตอกเสาเข็มให้ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน เป็นเงิน 55,806 บาท

  วันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัท โอโต้ซัง ได้ก่อสร้างห้องสมุดหร้อมหนังสือ และติดตั้งแระแสไฟฟ้าด้วย งบประมาณ 364,268 บาท

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 บริษัทแคนนอน ได้ก่อสร้างกังหันลมเพื่อพลังงานสีขาว ผลิตไฟฟ้าจากกระแสลมสู่ห้องสมุดด้วย งบประมาณ 300,000 บาท และ เดือนสิงหาคม 2553 สนับสนุนการปลูพืชระบบไฮโดรโพรนิก งบประมาณ 100,000 บาท

  วันที่ 9 ธันวาคม 2553 นายกาญจน์  ตั้นวัฒนา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวณัฐชา  สุคนธา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:25 น.

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0979671563 อีเมล์: songpeenong161.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0956764459 อีเมล์: ืnattachai715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]