โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายเกษม  ปันทะยม                 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายจะลู  กุเลา                          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  3. นายคมกริช  ก้อนแก้ว               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายจะคะ  แซ่ย่าง                   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  

  5. นายสะอาด  แสงศรีจันทร์         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายยุทธกรณ์  พันธปัญญากุล  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระสายัญห์  จันทธัมโม           กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา

  8. นายสมัย  ทะจันทร์                  กรรมการผู้แทนครู

  9. นางสายชม  ไชยศรี                 กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่น

 • นายศุภกิจ สมดวงเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,705
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029232 อีเมล์: SongpinongRimkhong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0956764459 อีเมล์: ืnattachai715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]