โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายบรรชา  กุเลา  ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงณิชา  กุเลา  รองประธานนักเรียน

  3. เด็กหญิงมีโย  กุเลา  กรรมการ

  4. เด็กพรพนา  กุเลา   กรรมการ

  5. เด็กหญิงพินชนก  กุเลา  กรรมการ

  6. เด็กหญิงมุกดา  กุเลา  กรรมการ

  7. เด็กชายณัชพล  กุเลา  กรรมการ

  8. เด็กหญิงอาเดาะ  แซ่มือ  กรรมการ

  9. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุเลา  กรรมการ

  10. เด็กหญิงสุภร  กุเลา  กรรมการ

  11.เด็กหญิงอังศุมาลี  หนังปัง  กรรมการ

  12.เด็กหญิงปนัดดา  กุเลา   กรรมการ

  13. เด็กหญิงนฤมล  นาแก้ว  กรรมการ

  14. เด็กหญิงกานติมา  กุเลา  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:25 น.

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0979671563 อีเมล์: songpeenong161.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0956764459 อีเมล์: ืnattachai715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]