• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจในงานอาชีพ


    ปัญญา   ธเนน   เสย  โย  :  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]