• กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว  (ประชาสงเคราะห์2)  ตั้งอยู่บ้านทุ่งงิ้วเหนือหมู่ที่ 11  ต.สถาน  อ.เชียงของ 
  จ.เชียงราย  ตั้งอยู่เลขที่ 409 บ้านทุ่งงิ้วเหนือหมู่ที่ 11 ต.สถาน  อ.เชียงของ โดยได้แยกมาจาก
  โรงเรียนบ้านสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2497
  โดยการนำของนายคำปัน  ตันกายา  กำนัน ต.สถาน
  และมี  นายโกสีย์ จันทวิมลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
  มีนักเรียนจำนวน 90 คนและต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเพชร กระทุ่มวัน
  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีพ.ศ. 2499  
  โดยมีข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งในการบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้วดังต่อไปนี้

                                               ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

  ที่

  ชื่อ สกุล 

  ดำรงตำแหน่ง

  1

  นายโกสีย์      จันทวิมล 

  พ.ศ. 2479 -2499

  2

  นายเพชร       กระทุ่มวัน

  พ.ศ. 2499-2544

  3

  นายบุญช่วย   ทฤชัย

  พ.ศ. 2544-2512

  4

  นายทวี           พิชัยยา 

  พ.ศ. 2512-2516

  5

  นายคำนวณ    พิชัยยา 

  พ.ศ.  2516-2551

  6

  นายคำมูล      ศิริพัฒนางกูร

  พ.ศ. 2551-2555

  7

  นายเสรี           บริบูรณ์

  พ.ศ. 2555-2558

  8

  น.ส.บัวแก้ว    นวลใส  

  พ.ศ. 2558-2559

  9

  นายทวีศักดิ์    ไชยเขียว

  พ.ศ. 2559-2530

  10

  นายธำรง        คำแสนโคตร

  พ.ศ. 2530-2531

  11

  นายประสงค์     ธนะสมบัติ

  พ.ศ. 2531-2541

  12

  นายสะอาด   สุวรรณทา

  พ.ศ. 2541-2551

  13

  นายสมชาย    คำจันทร์ 

  พ.ศ. 2551-2556

  14

  นายประชัน  จันระวังยศ

  พ.ศ.2556-2557

  15 ว่าที่ ร.อ. วิทยา สุดชาติ พ.ศ. 2558- 2561

  16

  นายไพโรจน์  โพธิ์หย่า

  พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 05:43:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพโรจน์ โพธิหย่า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววราภรณ์ ส่องแสง

 • นายธนงเดช กรรณิกาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1358 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราภรณ์ ส่องแสง โทรศัพท์: 0909136933 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]