• กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงชรินญา  จันทร์ทรัพย์     ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายวธนกร  ใจผ่อง              ฝ่ายบุคลากร
  3.  เด็กชายภรันดร  บุญถนอม        ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร
  4. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีคำ              ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร
  5. เด็กหญิงธัญพิมล  ผูกพันธ์         ฝ่ายวิชาการ
  6. เด็กหญิงทักษอร  เทพวงค์          ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
  7. เด็กหญิงภัทรา  ปันทะยม            ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
  8. เด็กหญิงรพีพรรณ  อาทิตย์        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  9. เด็กชายตะวัน  จำปาคำ             ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
  10.เด็กหญิงปรางทิพย์  กลิ่นศรีสุข  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
  11. เด็กชายกิตติศักดิ์  จักรสมศักดิ์  ฝ่ายสถานที่
  12. เด็กชายศุภกิต  แซ่เล้า           ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  13. เด็กชายนรวีร์  แซ่ย่าง            ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  14. เด็กชายอัศม์เดช  กุณะ   ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  15. เด็กชายวสันต์  ริมพิสอน   ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  16. เด็กชายณัฐวัชร  ภู่พย
  อม  ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  17. เด็ก
  หญิงกัญญาลักษณ์  เทพวงค์  ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  18. เด็กห
  ญิงรัชนีกร  ไชยพุฒ  ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
  19. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โรงสะอาด

   

  นางพรทิพย์ ชวมงคลสวัสดิ์  ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 05:43:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพโรจน์ โพธิหย่า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์

 • นางพรทิพย์ ชวมงคลสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1358 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราภรณ์ ส่องแสง โทรศัพท์: 0909136933 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]