• กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  1. พัฒนาผู้เรีนรและโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  2.พัฒนาบุคคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

  3.พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ เสริมสร้างความเป็นไทย

  เป้าประสงค์

         พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาครูให้มีมาตรฐาน วิชาชีพยกระดับคุณภาพ

   ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีคุณะรรมและรักษาความเป็รไทยตามค่านิยมที่พึงประสงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 05:43:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพโรจน์ โพธิหย่า
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนงเดช กรรณิกา

 • นางสังวาลย์ เจริญทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1358 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราภรณ์ ส่องแสง โทรศัพท์: 0909136933 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]