โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •      1. นายดวงจันทร์          ยารังษี                    ประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

       2. นายนิพล                  ยะนัน                       รองประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

       3. ท่านพระครูวิมลกิตตยาภรณ์                     กรรมการ (พระภิกษุ)

       4. นายจรัญ                  สถานเดิม                 กรรมการ (ท้องถิ่น)

       5. นายอิ่นแก้ว              ริมพิสอน                  กรรมการ (ท้องถิ่น)

       6. นายไชยยา              จิระกา                     กรรมการ (ผู้ปกครอง)

       7. นางผัดแก้ว              โพธิแก้ว                  กรรมการ (ชุมชน)

       8. นายทนง                   ตายัน                     กรรมการ (ครู)

       9. นายวัลลภ                 ตลับทอง                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:24:58 น.

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]