โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •      ประธานนักเรียน : เด็กหญิงนภัสกร  ริมพิสอน

       รองประธานนักเรียน : เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีผดุง

       เลขานุการ : เด็กชายศราวุฒิ  ริมพิสอน

       เหรัญญิก : เด็กหญิงลัลนา  คำฟู

   

  คณะกรรมการ

       1. เด็กหญิงภัคธร  สถานเดิม

       2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสริมศรี

       3. เด็กหญิงศิรภัสสร  รู้เร็ว

       4. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สักวัน

       5. เด็กหญิงณธิพรดา  อุ่นใจ

       6. เด็กหญิงวารินทร์  เม็ดเพ็ชร์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:24:58 น.

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]