โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2482  โดยนายอำเภอเชียงของร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  มี  นายอิ่นคำ   ปาณกิจ    เป็นครูใหญ่

              ปี พ.ศ.2497   ย้ายโรงเรียนมายังที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ว่างกลางหมู่บ้าน ตามหลักฐานทางที่ดิน นส.3 ก. เล่ม 829 ( เล่ม 9 ก หน้า 29 เลขที่ที่ดิน 194 หมายเลขที่ 504/แผ่นที่ 9) มีเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 23  ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:13 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160010 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คะนึงนิจ ปันทะยม โทรศัพท์: 0895560044 อีเมล์: nunit_kru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]