โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  เด็กชายภูริณัฐ   เงินยวง

  เด็กหญิงธารทิพย์  อินทรวงค์

  เด็กหญิงวรนัชฌา   จันดา

  เด็กหญิงชฎาพร   ปันวงค์

  เด็กหญิงสุพัตรา    อารีย์

  เด็กชายรัชชานนท์   รามกำแหง

  เด็กชายพิชิตชัย   อินต๊ะวงค์

  เด็กหญิงนิภาพร   ผูกพันธ์

  เด็กหญิงฐิติรัตน์   คำพิละ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:13 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160010 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คะนึงนิจ ปันทะยม โทรศัพท์: 0895560044 อีเมล์: nunit_kru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]