โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง  ดี  มีสุข  มีศักยภาพและทักษะด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ดนตรี   กีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:13 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160010 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คะนึงนิจ ปันทะยม โทรศัพท์: 0895560044 อีเมล์: nunit_kru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]