โรงเรียนบ้านน้ำม้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านน้ำม้า  ตั้งอยู่เลขที่  35 บ้านน้ำม้าหมู่ 3 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  บนเนื้อที่  23 ไร่ 80 ตาราวา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2482  โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านสถาน  (ราษฎร์ดรุณวิทย์) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำม้า  ซึ่งที่ดินดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขขอใช้พื้นที่  สำหรับที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  แปลงที่ 2 ราษฎรในหมู่บ้านได้บริจาคเงินซื้อที่ดิน  จำนวน  10  ไร่  ในปี      พ.ศ.2517 และนายทองหล่อ นางพิม  เทพทา  ได้บริจาคเพิ่มเติมให้อีก จำนวน  13 ไร่ 80 ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:42 น.

โรงเรียนบ้านน้ำม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195256 อีเมล์: namma_35@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเยาวเรศ สุดชาติ โทรศัพท์: 0810332514 อีเมล์: res112512@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]