โรงเรียนบ้านน้ำม้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                  สมาชิกสภานักเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำม้า  ปีการศึกษา  2561

   

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ชั้น

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กชายจักรพงษ์      ต่างเพ็ชร

  ป.6

  ประธาน

  2

  เด็กหญิสุนิชา   การิยะ

  ป.6

  รองประธาน

  3

  เด็กหญิงชนิภา    สุวรรณทา

  ป.6

  เลขานุการ

  4

  เด็กหญิงสุรางคนา    คุณรักษา

  ป.4

  เหรัญญิก

  5

  เด็กหญิงสุภัสรา   เทพกัณฑ์

  ป.5

                              ฝ่ายปฎิคม

  6

  เด็กหญิงนริศรา   สุวรรณทา

  ป.5

                            ประชาสัมพันธ์

  7

  เด็กชายธนกร    ปันติ

               ป.5                    

                              ฝ่ายวิชาการ

  8

  เด็กชายศิราวุฒิ   อุทธา

  ป.5

                             ฝ่ายปกครอง

  9

  เด็กชายธีรภัทร   ยศทะ

  ป.4

  ฝ่ายอนามัย

  10

  เด็กชายธนบดี       บำรุง    

  ป.4

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  11

  เด็กชายณัฐวัฒน์   หมายโชค

  ป.6

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:42 น.

โรงเรียนบ้านน้ำม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195256 อีเมล์: namma_35@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเยาวเรศ สุดชาติ โทรศัพท์: 0810332514 อีเมล์: res112512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]