โรงเรียนบ้านน้ำม้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านน้ำม้า  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ดี  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:42 น.

โรงเรียนบ้านน้ำม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195256 อีเมล์: namma_35@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเยาวเรศ สุดชาติ โทรศัพท์: 0810332514 อีเมล์: res112512@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]