โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอินสม  วงศ์ชัย                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสมเกียรติ   บุดดี                          รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พระครูสุจินวรคุณ                                กรรมการ

  นายปันทอง  วงศ์ชัย                          กรรมการ

  นายศุกร์คำ  วงศ์ชัย                            กรรมการ

  นายนิรันดร์  วงศ์ชัย                            กรรมการ

  นายอุดม  วงศ์ชัย                                กรรมการ

  นายวรนารถ   สุวรรณศิลป์                   กรรมการ

  นายศุภเดช ไปรเวทย์                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:48:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภเดช ไปรเวทย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรนารถ สุวรรณศิลป์

 • นางสุวิมล สุทธะ

 • ประกาศ รับสมัครนักเรียน 2561
 • ประกาศ..
  การรับสมัครนักเรียน
  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

  ปีการศึกษา 2561

  ระดับก่อนประถมศึกษา     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561 ถึง                          วันที่  4  มีนาคม 2561                    

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 7  - 11 มีนาคม  2561
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1       รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 25  - 28 มีนาคม  2561
   
  เอกสารประกอบการสมัคร     
  1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง       สำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง         สำเนา 1 ชุด
  3. สำเนาสูติบัตร                                                                            สำเนา 1 ชุด
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา/มารดา/นักเรียน       สำเนา 1 ชุด
  5.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
      **สำหรับนักเรียนสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,784
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192319 อีเมล์: sridonchaischool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภารัตน์ มาเมืองกล โทรศัพท์: 0850205156 อีเมล์: niparat10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]