โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน

  ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

   

   


   
   

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

   

  คำขวัญโรงเรียน

  “เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน” 

   

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

     “ ยิ้มไหว้ทักทาย  แต่งกายชุดไทลื้อ ”

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ”

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-26 11:01:35 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192319 อีเมล์: sridonchaischool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภารัตน์ มาเมืองกล โทรศัพท์: 0850205156 อีเมล์: niparat10@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]