โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  - 2558  ประกอบด้วย

  1. นายอำนวย  ยะแก้ว (ประธาน)

  2. นายจำนงค์  คำฝั้น

  3. นายประยูร  ไชยทน

  4. นายอำนวย  ยะแก้ว

  5. นางบัวเงา  การะวงค์

  6. นายกฤต  ชำนาญการ

  7. พระอาจารย์  พงศานนท์  สุทธจิตโต

  8. นางมะลิวัลย์  ม่วงคุณ

  9. นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:56 น.

โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53192686 อีเมล์: maliwanmoungkun@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: มะลิวัลย์ ม่วงคุณ โทรศัพท์: 0895582741 อีเมล์: maliwanmoungkun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]